Διαφήμιση

Στη Future Insurance Network προσφέρουμε κάθε βοήθεια ώστε τα μέλη μας να απολαμβάνουν την βέλτιστη δυνατή διαφημιστική προβολή ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Αυτή η βοήθεια μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:

  • Ένταξη του μέλους σε γενικότερες διαφημιστικές ενέργειες του ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη
  • Ένταξη του μέλους σε διαφημιστικές ενέργειες της Future Insurance Network
  • Ενίσχυση (υλικοτεχνική ή/και οικονομική) σε διαφημιστικές ενέργειες που θέλει να πραγματοποιήσει το κάθε μέλος ξεχωριστά
  • Συμβουλές/καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους για τις δυνατότητες προβολής που έχει το κάθε μέλος και προτάσεις για διαφημιστικές ενέργειες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του

 

Future Insurance Network

Λ. Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3 
15342, Αγ. Παρασκευή

☎ 210 6018343

Europisti logo

  • Η Future Insurance Network είναι μια ομάδα ανάπτυξης εργασιών που λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πίστης, με την ιδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

    Διαβάστε περισσότερα...
 

Η συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεται από τον Ρούσση Κωνσταντίνο με την ιδιότητα του Περιφερειακού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Το περιεχόμενο της σελίδας δεν δεσμεύει την εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. 

© 2020 Powerd By intros.gr