Αστική Ευθύνη

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται σιγά-σιγά την ανάγκη της προστασίας που τους παρέχει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης.

Στη Future Insurance Network φροντίζουμε ώστε τα μέλη μας να έχουν επιχειρήματα και εφόδια ώστε οι υποψήφιοι πελάτες να αντιληφθούν ακόμα πιο γρήγορα την αναγκαιότητα σύναψης ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης αλλά και τα οφέλη που θα έχουν αν το υπογράψουν μαζί μας.

Εμείς σας αναλύουμε διεξοδικά όλα τα υπάρχοντα προϊόντα της Ευρωπαικής Πίστης στον κλάδο της αστικής ευθύνης και παρέχουμε άμεση ενημέρωση και ανάλυση για κάθε μεταβολή ή νέο προϊόν που θα προκύψει.

Στη Future Insurance Network βρισκόμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις σε κάθε κατηγορία ασφαλειών!

Future Insurance Network

Λ. Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3 
15342, Αγ. Παρασκευή

☎ 210 6018343

Europisti logo

  • Η Future Insurance Network είναι μια ομάδα ανάπτυξης εργασιών που λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πίστης, με την ιδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

    Διαβάστε περισσότερα...
 

Η συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεται από τον Ρούσση Κωνσταντίνο με την ιδιότητα του Περιφερειακού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Το περιεχόμενο της σελίδας δεν δεσμεύει την εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. 

© 2020 Powerd By intros.gr